Historie

ANWB bondshotel 't Kromhout

De foto hieronder uit het archief van de ANWB zal voor veel liefhebbers van oude fietsen bekend zijn. Drie mannen plakken voor het ANWB bondshotel "'t Kromhout" in Brummen een fietsband. Eigenlijk zijn er twee foto's van: deze met de hurkende mannen en nog een die iets eerder of later vanuit exact dezelfde camerapositie genomen is en waarbij de drie mannen staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANWB bondshotel 't Kromhout (bron: archief ANWB)

Een van deze foto's staat bijvoorbeeld prominent op een dubbele pagina voorin het boek "Een eeuw wijzer - 100 jaar ANWB 1883 - 1983", geschreven door Dick Schaap. Maar het voor zover bekend eerste gebruik van de foto is in de ANWB Kampioen van 1 februari 1901. Daarin diende de foto ter illustratie bij een artikel waarin het verschijnen van een nieuw propagandaboekje van de ANWB aangekondigd werd. In dit boekje stond het verhaal van een beginnend wielrijder die tijdens een fietstocht in de buurt van Brummen "pech aan zijn banden kreeg en daardoor in kennis kwam met een hulpvaardig Bondslid, die hem op eenvoudige maar practische wijze de voordeelen van het lidmaatschap van den ANWB deed kennen." Hij zocht voor hem in een boekje op of bij het dichtstbijzijnde bondshotel een ANWB-hulpkist aanwezig zou zijn. Dat bleek het geval, de mannen fietsten er naartoe, de band werd geplakt en natuurlijk werd de jonge wielrijder uiteindelijk lid van de ANWB.

Of het verhaal zich op werkelijkheid of fictie baseert maakt niet veel verschil, de foto is in ieder geval in scène gezet. Op de achterkant van de originele foto staat met potlood: "Daam Fockema, lid DB [Dagelijks Bestuur] en leider van het in Arnhem gevestigde Bondstoerbureau treedt hier, in Brummen op als rijwielreparant". Fockema is de gezette man links, over de andere twee heren staat niets vermeld. Wel is duidelijk dat de andere man met pet die rechts staat de begeleider van Fockema is. Hij heeft zijn fiets tegen de boom aangeleund met nog een tas achterop.